facebook pixel

בגרות בכימיה - 5 יח"ל

מבנה ההיבחנות

לתלמידי תיכון
מעבדה
15%

בגרות בכימיה - 1 יח"ל

בחינה פנימית בית-ספרית לתלמידי כיתה י'. הבחינה אינה חובה ונערכת על פי החלטת בית הספר.

WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!