facebook pixel

פיזיקה תיכונית - 5 יח"ל

להורדת חוברת בגרויות של משרד החינוך

בחינת הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד מורכבת משלושה שאלונים בנושאים: מכניקה, חשמל, קרינה וחומר. בנוסף, ישנו חלק של מעבדות. 

אופן ההיבחנות שונה עבור כל תלמיד/ה, לפי הפירוט הבא:

היבחנות בתיכון
ללא פרוייקט
היבחנות בתיכון
עם פרוייקט
היבחנות אקסטרנית
למסיימי תיכון אחרי 2017
היבחנות אקסטרנית
למסיימי תיכון לפני 2017
WhatsApp
פנו אלינו ב-WhatsApp
היי,
נשמח לעזור לך!